ARCHICAD'de Çakışma Algılama 1

ARCHICAD’de Çakışma Algılama


Modeldeki 3D elemanlar arasındaki çakışmaları tanımlamak için ARCHICAD’in bu işlevini kullanabilirsiniz. İki ya da daha fazla eleman fiziksel olarak kesiştiğinde bir çakışma meydana gelir.

Çakışma Algılaması, iki eleman grubu arasındaki çakışmaları kontrol ederek çalışır. Bu eleman grupları sizin tarafınızdan seçilen kriterlere göre tanımlanır.

Örneğin, Çakışma Algılamasını,

 • Yapı elemanları ve MEP elemanları grupları için kullanabilirsiniz. (MEP elemanları hotlink olarak bağlanmış olabilir, MEP IFC dosyasından eklenmiş olabilir ya da ARCHICAD’in içerisinde oluşturulmuş olabilir.
 • Betonarme ve çelik taşıyıcı gruplarında kullanabilirsiniz.
 • Farklı ürün/eleman türleri olarak sınıflandırılmış eleman grupları arasında kullanabilirsiniz. (Uniclass, OmniClass, UniFormat veya başka herhangi bir sınıflandırma sistemine göre)
 • Tavan boşluğunu, kaçış yollarını veya engelliler için erişim açısından kontrolleri sağlamak için kullanabilirsiniz.

Çakışma Algılaması plan düzleminde ve 3D penceresinde kullanılabilir.

Çakışmaları Algılama

 • Sadece görünür katmanlardaki elemanlar dikkate alınır.
 • Birbirine sadece dokunmakta olan elemanlar çakışma olarak sayılmaz.
 • Katı eleman işlemleri ve öncelik tabanlı birleşimler model üzerinde zaten çözümlenmiş olduğu için çakışma olarak sayılmaz.
 • 3D Kesit Düzlemleri yok sayılır (Kesit düzleminden bağımsız olarak bütün model dikkate alınır).
 • Birimlerin ve/veya yüzeylerin çakışması için Toleranslar tanımlayabilirsiniz: çakışma hacmi/yüzey alanı tanımlanan Tolerans değerini aşmazsa, bir çakışma olarak sayılmaz.
 • Yapı malzemelerinin durumu (Çakışma Algılamasına Katılır özelliği) dikkate alınır.

Çakışma Algılamasını Çalıştırma

 1. Plan düzlemini ya da 3D penceresini açın.
 2. Tasarım > Çakışma Algılaması yolunu açın.
 3. Açılan iletişim kutusundan, kontrol etmek istediğiniz iki 3D eleman grubunun kriterlerini ayarlayın.
 • Eğer seçili elemanlar varsa, Çakışma Algılama sadece seçili elemanlar üzerinden hesaplanacaktır. İletişim kutusunun üst kısmında bununla alakalı bir bildirim görebilirsiniz.
ARCHICAD'de Çakışma Algılama 2
 • Yüzey ve/ya da hacim tolerans değerlerini gerektiği gibi ayarlayın.
 • Çakışma Algılamasını başlatmak için “Kontrol Et” seçeneğine tıklayın.
 • Çakışma algılaması raporunu görüntüleyin:
ARCHICAD'de Çakışma Algılama 3

Eğer Çakışmalar varsa:

 • Zaten açılmadıysa “Devam” tuşuna basarak “İşaretleme Aracını” açabilirsiniz.
ARCHICAD'de Çakışma Algılama 4
 • Her çakışma varsayılan olarak adlandırılır: Çakışma + bir sayı
 • Çakışmalara otomatik olarak “Çakışma” başlıklı İşaretleme Stili atanır. Projede böyle bir stil yoksa, otomatik olarak oluşturulur.
 • Çakışmaları vurgulamak ve yakınlaştırmak, düzenleme yapmak veya İşaretleme notlarını gerektiği gibi eklemek için İşaretleme işlevini kullanın. Bir çakışmayı düzelttikten sonra, İşaretleme Girdileri listesinden silmeniz gerekir.

Çakışma Gruplarını Tanımlama

 • Bütün elemanlar arasındaki çakışmaları kontrol etmek istiyorsanız iki grup içinde aynı kriterleri seçin.
 • Yalnızca 3D elemanlar ve MEP elemanları arasındaki çakışmaları kontrol etmek için gruplardan birini MEP olarak sınıflandırılan elemanlarla sınırlayın.
 • Grubu sınırlandıracak herhangi bir özellik ve parametreyi seçmek üzere bir iletişim kutusu açmak için Ekle’ye tıklayın.
ARCHICAD'de Çakışma Algılama 5
 • Eğer Çakışma gruplarını daha önce kaydedilmiş olan bir Bul&Seç kriter setini kullanarak ayarlamak istiyorsanız, Ekle butonun üstündeki ok tuşuna basın ve projedeki kriter listelerinden birini seçin;
ARCHICAD'de Çakışma Algılama 6
 • Burada bir kriter seti seçerseniz, setin içeriği grubun mevcut kriterleri üzerine yazılır.
 • Listelenen kriter listeleri, Çakışma tespiti için geçerli olmayan ölçütler içeriyorsa (örn. 2D eleman türleri veya IFC özellikleri) devre dışı bırakılabilir.

Yüzey Kaplaması/Hacim Toleransı

İsteğe bağlı olarak, elemanların çakışan kısımlarının hacmi ve yüzeyi için toleransları tanımlayın.

Çakışan kısımların hacmi veya (etkinleştirilmişse) çakışan kısımların yüzey alanı tolerans değerini aşarsa, elemanlar çakışıyor olarak algılanır.

Not: Buradaki birimler, projenin Çalışma Birimlerinin birimidir (Seçenekler> Proje Tercihleri).

ARCHICAD'de Çakışma Algılama 7

Hacim Toleransı

Çakışma Algılama daima çakışan elemanların hacmi bakımından çakışan kısımlarını dikkate alır.

İsteğe bağlı bir Hacim Toleransı ayarlayabilirsiniz: İki elemanın çakışan kısımlarının hacmi bu tolerans değerini aşarsa, elemanlar çakışıyor olarak kabul edilir.

Yüzey Çakışmalarını Kontrol Et

Ek bir seçenek olarak, Çakışma Algılama fonksiyonu da çakışan kısımların yüzey alanını kontrol eder. Yüzey kontrolünü etkinleştirir ve bir tolerans değeri ayarlarsanız, çakışan yüzey alanı bu yüzey toleransı değerini aşarsa, elemanlar çakışma olarak kabul edilir.

Not: Yüzey kontrolü açıksa, çakışan yüzey alanı yüzey toleransını aştığı için, çakışan kısım, hacim toleransını aşmasa bile iki elemanın çakışan olarak kabul edilmesi mümkündür. Aşağıdaki örnekteki gibi.

Örnek: Hacim / Yüzey Toleransları ile Çakışma Algılaması

Burada gösterilen tolerans ayarlarıyla çakışma algılamasını çalıştırın.

Aşağıdaki iki küpün her biri bir metreküptür. Hafifçe kesişirler; örtüşen hacim çok hafiftir (hacim toleransını aşmaz), ancak örtüşen yüzey alanı kayda değer sayılır (yüzey toleransını aşar). Sonuç olarak: Çakışma algılama, bu iki unsuru çarpışan olarak sayar.

ARCHICAD'de Çakışma Algılama 8
İki çakışan eleman (çakışan parçanın yüzey alanına göre)

Örnek: Baş Yüksekliği Çakışma Algılaması

Baş yüksekliği çakışmalarını modelin bu 3D görünümde kontrol edeceğiz.

Not: Merdivenlerin baş yüksekliği görünürlüğünü Belgeleme>Model Görünümü>Model Görünüm Seçenekleri yolunu izleyerek, merdiven ayarlarından açabilirsiniz.

ARCHICAD'de Çakışma Algılama 9
 1. Tasarım > Çakışma Algılama’ya gidin.
 2. İletişim kutusunda çakışma kriterlerini tanımlayın.
ARCHICAD'de Çakışma Algılama 10
 • Grup 1 için: Tüm 3D Tipleri
 • Grup 2 için: Merdiven, Merdiven Modelinin baş yüksekliği kısmını dikkate alır.

3. Çakışma Algılamayı başlatmak için Kontrol et tuşuna basın.

4. Çakışma Algılama Raporunu Görüntüleyin: Bir çakışma bulundu.

ARCHICAD'de Çakışma Algılama 11

5. Modelde çakışmayı görmek ve İşaretleme Paletini açmak için Devam’a tıklayın.

ARCHICAD'de Çakışma Algılama 12

Yapı Malzemesini Çakışma Algılamaya Dahil Etmeme

Çakışma Algılama elemanların Yapı Malzemelerini dikkate alır. Yapı Malzemeleri, Seçenekler > Eleman Nitelikleri > Yapı Malzemeleri bölümündeki yapı malzemelerinin özellikler panelideki “Çakışma Algılamasına

Bu onay kutusu boş ise Yapı Malzemesi Çakışma Algılamasına dahil edilmez.

ARCHICAD'de Çakışma Algılama 13

Örneğin, hava boşluğu olarak kullanılan bir Yapı Malzemesi içinden geçen bir MEP elemanı bir çakışma olarak kabul edilmeyecektir.

in Kullanım Tags: Çakışma Algılama
Bunu yararlı buldun mu??
 • ARCHICAD'de Çakışma Algılama 14

  ARCHICAD'te Proje ile Harici Bağlantıları Aktarma

  Modeldeki 3D elemanlar arasındaki çakışmaları tanımlamak için ARCHICAD’in bu işlevini kullanabilirsiniz. İki ya da daha fazla eleman fiziksel olarak kesiştiğinde bir çakışma meydana gelir. Çakışma Algılaması, […]

 • ARCHICAD'de Çakışma Algılama 15

  Enerji Değerlendirmesi İçin BIM Modeli Nasıl Hazırlanır?

  Modeldeki 3D elemanlar arasındaki çakışmaları tanımlamak için ARCHICAD’in bu işlevini kullanabilirsiniz. İki ya da daha fazla eleman fiziksel olarak kesiştiğinde bir çakışma meydana gelir. Çakışma Algılaması, […]

 • ARCHICAD'de Çakışma Algılama 16

  ARCHICAD'de Animasyonlu GIF'ler Oluşturma

  Modeldeki 3D elemanlar arasındaki çakışmaları tanımlamak için ARCHICAD’in bu işlevini kullanabilirsiniz. İki ya da daha fazla eleman fiziksel olarak kesiştiğinde bir çakışma meydana gelir. Çakışma Algılaması, […]

 • ARCHICAD'de Çakışma Algılama 17

  ARCHICAD Klavye Kısayolları

  Modeldeki 3D elemanlar arasındaki çakışmaları tanımlamak için ARCHICAD’in bu işlevini kullanabilirsiniz. İki ya da daha fazla eleman fiziksel olarak kesiştiğinde bir çakışma meydana gelir. Çakışma Algılaması, […]

 • ARCHICAD'de Çakışma Algılama 18

  ARCHICAD’de Ara Katlar – Farklı Kotlu Yapılar ile Çalışmak

  Modeldeki 3D elemanlar arasındaki çakışmaları tanımlamak için ARCHICAD’in bu işlevini kullanabilirsiniz. İki ya da daha fazla eleman fiziksel olarak kesiştiğinde bir çakışma meydana gelir. Çakışma Algılaması, […]

 • ARCHICAD'de Çakışma Algılama 19

  ARCHICAD'de Duvar Birleşimleri

  Modeldeki 3D elemanlar arasındaki çakışmaları tanımlamak için ARCHICAD’in bu işlevini kullanabilirsiniz. İki ya da daha fazla eleman fiziksel olarak kesiştiğinde bir çakışma meydana gelir. Çakışma Algılaması, […]