ARCHICAD® 20 Eski Versiyonlarla Özellik Karşılaştırması


ARCHICAD® 20

Eski Versiyonlarla Özellik Karşılaştırması

ARCHICAD 20 ARCHICAD 19 ARCHICAD 18 ARCHICAD 17 ARCHICAD 16 ARCHICAD 15
BIM Modellemesi
Karmaşık, Çok Katlı Elemanlar + + + + + +
Tüm Görünümlerde Elemanları Yeniden Şekillendirme + + + + + +
Eğrisel/Profilli/Karmaşık Duvarlar ve Kolonlar + + + + + +
Kompozit Elemanlarda Sayısız Katman Kullanımı + + + + + +
Kabuk Aracı + + + + + +
Çoklu-Düzlemli Çatı + + + + + +
Model Eleman Birleşimleri Yönetimi + + + + + +
Morph Aracı + + + + +
Katı Morph İşlemleri ve Nesne Yumuşatma + + + + +
Öncelik Tabanlı Kesişimler + + + +
Eleman Yüksekliklerini Kata Bağlama, Duvarları Döşeme Çekirdeğine Hizalama + + + +
Eğrisel Kiriş + + + +
Kapı/Pencere Pervazlarını Duvar Çekirdeğine Sabitleme + + + +
Çok Sayıda Elemanı Aynı Anda Düzenleme + + +
Kompozit Strüktürlerde Hava Boşluğu: Doğru Görüntüleme + + +
Yapı Malzemeleri: Genişletilmiş Özellikler ve Etiketler + + +
Yüzey Boyacısı + +
GDL’de NURBS Tanımı +
Sketchup v2016 Desteği +
3DM (Rhino Dosyası) Alma-Aktarma +
Görselleştirme / 3D Keşif
Karmaşık Elemanlara Uygun 3D Mahal Geometrisi + + + + + +
Sanal İz- Tüm Görünümler,Paftalar Arasında Referans Katman + + + + + +
Taşıyıcı Sınıflandırması ile Kısmi Yapı Görüntüleme + + + + + +
İçeriğe Duyarlı Akıllı İmleç + + + + + +
3D Düzenleme Düzlemi + + + + + +
Çalışma Düzlemi, 3D Kılavuz Çizgiler ile 3D Geribesleme + + + + + +
3D Penceresinde Yüzey Yakalama + + + + +
Tek Adımda Taşıma ve Yükseltme + + + + +
Kılavuz Çizgilerde Kat Bilgisi Görüntüleme + + + +
Kolayca Düzenlenebilen Gerçek Zamanlı 3D Kesit Düzlemleri + + + +
Profesyonel Görselleştirme için MAXON® CineRender Motoru + + +
Fiziksel Motor ve Kameralar; Çim, Beyaz Model Efekti + + +
IES Işık Desteği + + +
Render Paleti Ön Tanımlı Sahnelerle ‘Tek-Tıklama’ ile Render + + +
Yakalama Rehberleri: Anlık, Akıllı, Geçici + +
Kalıcı Kılavuz Çizgiler + +
Genişletilmiş Yüzey Kataloğu + +
CineRender Motoru R16 +
İki Noktalı Perspektif +
Belgeleme
3D Belge: Ölçülendirilmiş ve Ek Açıklama Eklenmiş 3D Görünümler + + + + + +
Pafta Kitabı + + + + + +
Excel’e İnteraktif Çizelgeler + + + + + +
Renovasyon Özelliği, Eleman Düzeyinde Konumlandırma + + + + + +
Import Site Survey Geometry as Morphs + + + + +
Arşivleme için PDF/A Yayınlama Desteği + + + +
ARCHICAD Modelini STL (Stereolithography) Formatında Aktarma + + + +
Google Earth, SketchUp ile Entegre Bağlantı + + + +
Tüm ARCHICAD Kullanıcıları için BIMx + + + +
Masaüstü BIMx Uygulaması için BIMx Hyper-modelleri + + +
Revizyon Yönetimi – Konu Geçmişi Yayınlama + + +
Okuması Kolay Ölçüler için Otomatik İşaretçiler + +
Kat Seviyesi Çizgilerinin Otomatik Ölçülendirilmesi + +
Elemanlara Çoklu Etiketler/ Kolay Etiket Yerleştirme ve Düzenleme + +
Paftadan PDF’e Katmanları Yayınlama + +
İnteraktif Çizelgelerde Tabaka / Bileşen Alanı Listeleme + +
Yüzey Çizelgesi + +
BIMx Hyper-Modeli Yayınlarken Eleman Bilgilerinin Kontrolü + +
Çizelgelerde Eleman Önizlemeleri +
Verimlilik-Proje Yönetimi-Performans
Görünüm veya Paftalarda Sanal İz Referansları + + + + + +
3D Connexion Space Navigator Cihazı Desteği + + + + + +
Lisans Ödünç Alma + + + + + +
Windows ve MacOS üzerinde 64-bit + + + + + +
ARCHICAD Desenlerine Termal Özellikler Atama + + + + +
BIM Components Portalı Aracılığıyla Objeleri Kolayca Paylaşma/Ulaşma + + + + +
Entegre Edilmiş Yapı Enerji Değerlendirmesi + + + + +
Çoklu Termal Bloklar, Yapı Sistemleri, İşlem Profilleri + + + +
Yapı Malzemeleri, Yüzey, Öncelik, Termal Özellikler vs içerecek şekilde + + + +
Arkaplan İşleme Desteği, Çok Çekirdekli CPU Optimizasyonu + + + +
Revizyon Yönetimi – Model Tabanlı Değişim İzleme + + +
Arka Planda Çoklu Çekirdek Kullanan CineRender + + +
Daha Akıcı, Hızlı Gezinim için Optimize Edilmiş OpenGL Motoru + +
Mac’te Birleştirilmiş Pencere Modu + +
Sekme-Tabanlı Gezinim + +
Kullanıcı-Tanımlı Eleman Özellikleri +
Eleman Özellikleri Verisinin Toplu Alımı +
Düz Kullanıcı Arayüzü +
Vektörel İkonlar +
Grafik Favoriler +
Mac’te Retina Ekran Desteği +
Mühendislerle Entegrasyon
Öntanımlı IFC Aktarma/Alma Ayarları (IFC Çevirim Kurulumu) + + + + + +
IFC Model Versiyonları Arasında Değişiklikleri Yakalama + + + + + +
XREF Katmanlarını Diğer Katmanlardan Ayırma + + + + + +
Mevcut IFC Dosyasına Model İçeriklerini Birleştirme + + + + + +
FM’ Uygun IFC Veri Desteği: Sınıflandırma Referansı vs + + + + +
Standart Sınıflandırma Sistemleri (OmniClass, Uniclass, vs) + + + + +
COBie’a Aktarım + + + +
Çok Katlı IFC Ataması (Grup, Sistem, Mahal) Desteği + + + +
Saha İçerik Eleman Tanımı + + + +
Yayıncıda IFC Format Desteği + + + +
Optimize Edilmiş Katmanlı PDF Aktarımı + + +
Yerleştirilmiş PDF Çizimlerinin Esnek Düzenlenmesi + + +
BIM İşbirliği Formatı Desteği + + +
Tip ve Durum Düzeyleri Üzerinde Şema ile Çalışan IFC Veri Aktarımı + + +
IFC Verilerine Model Parametrelerinin ve Niceliklerinin Özel Eşlenmesi + + +
Tüm BIM Özelliklerinin IFC Verisi Olarak Aktarılması + + +
Dökümantasyonda (Etiketler, Çizelgeler) ve Eleman Arama Kriterlerinde IFC Verisi Kullanımı + + +
IFC 2×3 Koordinasyon Görünümünü v2.0 Onaylı Alma-Aktarma + + +
Kompozit/Karmaşık Nesnelerin Patlatılarak Aktarımı + + +
AutoCAD 2017-2013 için DWG Desteği + + +
Nokta Bulutlarını Görüntüleme + +
Proje Özelliklerinin Alınan IFC Modellerinin İçeriği ile Güncellenmesi Genişletilmesi + +
Extend BIMx Models with BIM (including IFC) Properties + +
3. Parti Geliştiriciler için IFC Veri Eşlemesi (API) + +
Çakışma Algılama (MEP Modeler) + +
Tasarım İletişimleri için Kriter-tabanlı Grafik Etkin Kılma Özelliği +
IFC4 Alma-Aktarma +
Nirengi Noktası Tanımı +
gbXML Aktarımı +
PHPP Aktarımı +
Kütüphane
Kütüphane Konteyner Dosyaları (.lcf) – Dosya Depolama Formatı + + + + + +
Proje İçerisinde Gömülü Objeler + + + + + +
Tüm Aktif Kütüphanelerde Sezgisel Arama Özelliği ile Kütüphane Üyelerini Bulma + + + + +
RoofMaker için Geliştirilmiş Arayüz ve Listeleme + + + +
Ölçü Etiketinin Elemanın Yükseklik Verilerini Dahil Etmesi + + + +
Kapsamlı Öntanımlı Cinerender Yüzey Kütüphanesi + + +
Yüzey Yönetimi; Cinerender Yüzeylerinin Alımı ve Aktarımı + + +
Kütüphane Üyeleri için Sekme Sayfa Seçimi + + +
Kütüphane Üye İsimlerinde Limitsiz Karakter Kullanımı +
Sanal Dosya Sistemine Aktarılmış Gömülü Kütüphaneler +
Obje Ayarlarında OpenGL Önizlemeleri +
Takım Çalışması & BIM Server
Takım Çalışmasında Hızlı ve Güvenli Veri Değişimi için Delta-Server® + + + + + +
BIM Server Performans Monitörü, İstemci Sunucu Üzerinde Kontrol + + + + + +
Windows ve MacOS’ta 64-bit BIM Server + + + + + +
Taşinabilirlik ve Uzaktan Erişim + + + + + +
BIM Server-İlişkili Verilerin Kurtarılması için BIM Projesi Yedekleri + + + + +
ARCHICAD’de Hızlıca Kurtarmak için PLN Format Yedekleri + + + + +
BIMcloud Manager + + +
Tarayıcı-Tabanlı Sunucu ve Kullanıcı/Rol Yönetimi + + +
Tek Giriş Noktalı Çok Sayıda BIM Server + + +
Görünümler ile Takım Mesajlaşması + + +
BIMcloud Kontrol İkonu: Sunucu Yönetimi için Tek Giriş Noktası + +
Ağ Tanıma Aracı + +
Takım Çalışması Kütüphanelerinin Kolay Yönetimi +
Ayrı Bağlantılarla Sunucu İletişimi +
in Lisanslama Tags: KarşılaştırmaÖzellikler
Bunu yararlı buldun mu??
  • Artlantis Bağlantı Problemi ve Çözümü

    ARCHICAD® 20 Eski Versiyonlarla Özellik Karşılaştırması ARCHICAD 20 ARCHICAD 19 ARCHICAD 18 ARCHICAD 17 ARCHICAD 16 ARCHICAD 15 BIM Modellemesi Karmaşık, Çok Katlı Elemanlar + + […]

  • ARCHICAD 21 Hızlı Kurulum Rehberi

    ARCHICAD® 20 Eski Versiyonlarla Özellik Karşılaştırması ARCHICAD 20 ARCHICAD 19 ARCHICAD 18 ARCHICAD 17 ARCHICAD 16 ARCHICAD 15 BIM Modellemesi Karmaşık, Çok Katlı Elemanlar + + […]

  • ARCHICAD Lisans Tipleri

    ARCHICAD® 20 Eski Versiyonlarla Özellik Karşılaştırması ARCHICAD 20 ARCHICAD 19 ARCHICAD 18 ARCHICAD 17 ARCHICAD 16 ARCHICAD 15 BIM Modellemesi Karmaşık, Çok Katlı Elemanlar + + […]