Parametrik Profiller – Ötelenebilir Yüzeyli Duvarlar 1

Parametrik Profiller – Ötelenebilir Yüzeyli Duvarlar


Duvarlar elemanı ile, basit duvarlar, kompozit yapılı duvarlar ya da özel profillerden oluşturulmuş duvar oluşturulabilir. Kompozit yapılar, Kabuk, Çatı ve Döşeme araçlarında 48 katmana kadar oluşturularak kullanılabilir.

ATCHICAD 22 ile yeni değiştiricilere sahip karmaşık profiller, esnek kullanıma uygun olarak, aynı malzemeleri kullanarak birden fazla elemandan katman genişliğini hızlı bir şekilde değiştirmeye ihtiyaç duyduğumuz durumlarda işe yarayabilir.

Parametrik Profiller – Ötelenebilir Yüzeyli Duvarlar 2

Yüzeyler Tasarlama

Profil yöneticisini açmak için;

Seçenekler > Eleman Nitelikleri > Profil Yöneticisi ya da

Seçenekler > Karmaşık Profiller > Profil Yöneticisi

 • Desenleri kullanarak katmanlar oluşturun
 • Desenlerin yapı malzemeleri ayarlarını yapın

Parametrik Profiller – Ötelenebilir Yüzeyli Duvarlar 3

Düzenleyici Ekleme

Bir Değiştiricinin bir öteleme boyutu, farklı katmanların kenarları dahil olmak üzere birden fazla kenara bağlanabilir. Örtüşen her iki kenar da eklendiğinde öteleme değeri bunları birlikte ayarlayacaktır.

Bu kenarlar bir olarak hareket edeceğinden sonraki katman düzenleyicisi için referans noktası olarak kullanabiliriz.

İki kenar arasında geçiş yapmak için Sekme tuşunu kullanın, kullanmak istediğiniz kenarı eklediğinizden emin olun.

Parametrik Profiller – Ötelenebilir Yüzeyli Duvarlar 4

 • Çekiştirilebilir hale getirmek için, Duvar elemanını bir kata bağlamak için Yükseklik Uzat seçeneğini kullanın.

Parametrik Profiller – Ötelenebilir Yüzeyli Duvarlar 5

Değerleri Ayarlama

3D’de düzenleme için;

 • Önce elemanı sonra kenarını seçin
 • Pet paletten kenarı öteleme komunu kullanarak kenarı öteleyin

Parametrik Profiller – Ötelenebilir Yüzeyli Duvarlar 6

Kullanılan tüm değiştiricilerin listeleneceği Profil Öteleme Değiştiricileri sekmesi altındaki elemanın ayar iletişim kutusundaki değerleri düzenlemek de mümkündür.

Parametrik Profiller – Ötelenebilir Yüzeyli Duvarlar 7

in Kullanım Tags: DuvarParametrik
Bunu yararlı buldun mu??
 • Parametrik Profiller – Ötelenebilir Yüzeyli Duvarlar 8

  Enerji Değerlendirmesi İçin BIM Modeli Nasıl Hazırlanır?

  Duvarlar elemanı ile, basit duvarlar, kompozit yapılı duvarlar ya da özel profillerden oluşturulmuş duvar oluşturulabilir. Kompozit yapılar, Kabuk, Çatı ve Döşeme araçlarında 48 katmana kadar oluşturularak […]

 • Parametrik Profiller – Ötelenebilir Yüzeyli Duvarlar 9

  ARCHICAD'de Animasyonlu GIF'ler Oluşturma

  Duvarlar elemanı ile, basit duvarlar, kompozit yapılı duvarlar ya da özel profillerden oluşturulmuş duvar oluşturulabilir. Kompozit yapılar, Kabuk, Çatı ve Döşeme araçlarında 48 katmana kadar oluşturularak […]

 • Parametrik Profiller – Ötelenebilir Yüzeyli Duvarlar 10

  ARCHICAD Klavye Kısayolları

  Duvarlar elemanı ile, basit duvarlar, kompozit yapılı duvarlar ya da özel profillerden oluşturulmuş duvar oluşturulabilir. Kompozit yapılar, Kabuk, Çatı ve Döşeme araçlarında 48 katmana kadar oluşturularak […]

 • Parametrik Profiller – Ötelenebilir Yüzeyli Duvarlar 11

  ARCHICAD’de Ara Katlar – Farklı Kotlu Yapılar ile Çalışmak

  Duvarlar elemanı ile, basit duvarlar, kompozit yapılı duvarlar ya da özel profillerden oluşturulmuş duvar oluşturulabilir. Kompozit yapılar, Kabuk, Çatı ve Döşeme araçlarında 48 katmana kadar oluşturularak […]

 • Parametrik Profiller – Ötelenebilir Yüzeyli Duvarlar 12

  ARCHICAD'de Duvar Birleşimleri

  Duvarlar elemanı ile, basit duvarlar, kompozit yapılı duvarlar ya da özel profillerden oluşturulmuş duvar oluşturulabilir. Kompozit yapılar, Kabuk, Çatı ve Döşeme araçlarında 48 katmana kadar oluşturularak […]

 • Parametrik Profiller – Ötelenebilir Yüzeyli Duvarlar 13

  ARCHICAD'de Çakışma Algılama

  Duvarlar elemanı ile, basit duvarlar, kompozit yapılı duvarlar ya da özel profillerden oluşturulmuş duvar oluşturulabilir. Kompozit yapılar, Kabuk, Çatı ve Döşeme araçlarında 48 katmana kadar oluşturularak […]