ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 1

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir?


ARCHICAD’te Navigatör Sistemi, projenizin tüm mantıksal yapısını oluşturmanızı ve içerisinde gezinmenizi sağlayan bir sistemdir. Bu sistem Proje Çizimlerinden, Çıktılara ve fazlasına uzanan yolu yönetir.

Navigatör Nedir?

Navigatör Paleti (Navigatör), projenizin tüm mantıksal yapısını oluşturmanızı ve içerisinde gezinmenizi sağlayan bir sistemdir.

Navigatör sistemi, aşağıda gösterilen 4 ana başlıktan oluşur. Proje Haritası, Görünüm Haritası, Pafta Kitabı ve Yayıncı Setleri. Bu sistem BIM iş akışını takip etmek için tasarlanmıştır.

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 2

Navigatör Sistemini anlamak = BIM iş akışını anlamak; olarak adlandırılabilir.

 • 2D ve 3D görünümler arasında modelleme ve dolaşım için: Proje Haritası
 • Modele filtreler uygulamak ve ondan bilgi almak için: Görünüm Haritası
 • Paftalar oluşturmak ve onları düzenlemek için: Pafta Kitabı
 • Paftaları dışa aktarmak, yayınlamak için: Yayıncı Setleri

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 3

Proje Haritası, Görünüm Haritası, Pafta Kitabı ve Yayıncı Setleri birbirleri ile bağlantılıdır. Bu sayede, modelde yapılacak herhangi bir değişiklik bütün içeriklerde değişecektir.

 

Peki Navigatör Nerede?

Navigatör paleti varsayılan olarak, en geniş alanı modelleme ve tasarıma bırakmak için gösterilmez. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak Navigatörü gösterebilir/gizleyebilirsiniz.

 • Pencere>Paletler>Navigatör
 • Proje Seçici’den veya Açılan Navigatörün veya Navigatör Paletinin başlık alanından içerik menüsü komutları (sağ tıklatmadan sonra kullanılabilir).

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 4

Navigatör paleti, ekranın kenarına sürüklenerek çalışma ortamına sabitlenebilir.

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 5

Not: Navigatör Paletinin neredeyse tüm navigatör ve görünüm yönetimi işlevleri Açılır navigatörde de bulunur. Açılır navigatör, Yayıncı Kümelerini içermez.

 
ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 6

Proje Haritası

Navigatörün, Proje Haritası, Sanal Bina Modelinize ait, bakış açılarını barındırır.

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 7

Bakış Açısı Nedir?

Bakış noktaları (bazen model görünümleri olarak da adlandırılır), modele baktığınız konumu ve yönü ve ayrıca projeksiyon türünü tanımlar. Modelin 3D görünümü (perspektif veya aksonometrik) veya kat planları, kesitler, cepheler, detaylar vb. gibi 2D görünümü olabilir.

Navigatör’de listelenen adlarına çift tıklayarak farklı bakış açıları arasında gezinebilirsiniz. Açık bir bakış açısının adı kalın harflerle yazılır. Başka bir bakış açısına yalnızca bir kez tıklarsanız, o bakış açısını seçersiniz, ancak ona gitmezsiniz ama ayarlarına ve seçilen görünümün diğer birçok seçeneğine sağ tıklamayla erişebilirsiniz.

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 8

Yeni bir kesit, cephe veya kat planı oluşturursanız, bu Proje Haritasının altında otomatik olarak görünür.

Yeni Bakış Açısı Nasıl Oluşturulur?

2D’de yeni bir Kesit, Cephe, İç Cephe veya Detay oluşturmak için, Araç Kutusundan özel araçları kullanmanız ve bunları kat planına, kesit veya cepheye yerleştirmeniz gerekir.

Kat planları söz konusu olduğunda ise yeni bir kat oluşturmanız gerekir. Bunu iki farklı yöntemle yapabilirsiniz:

 • Navigatör’deki kat planlarından birisinde sağ tıklayın ve içerik menüsünden Yeni Kat Oluştur komutunu seçin ya da
 • Birden çok kat oluşturmak/düzenlemek için Kat Ayarları seçeneğine tıklayıp, Kat Ayarları İletişim Kutusunu açabilirsiniz.

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 9

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 10

Görünüm Haritası

Navigatörün ikinci kısmı Görünüm Haritası: kaydetmiş olduğunuz görünümlerin listesi.

Bakış Açıları ve Görünümler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bakış noktaları, modele baktığınız konumu ve yönü tanımlar, ancak söz konusu görünümün içeriğini tanımlamaz.

Görünüm, bir Bakış Açısının depolanan sürümüdür. Her görünüm, Sanal Binanızı oluştururken belirli bir amaç için yapılandırdığınız Görünüm Ayarlarının bir kombinasyonu ile tanımlanır.

Yeni Bir Görünüm Nasıl Oluşturulur?

ARCHICAD’de yeni bir görünüm oluşturmanın farklı yöntemleri vardır:

 • Navigatörde proje haritasını açıp, kaydetmek istediğiniz bakış açısına sağ tıklayıp Mevut Görünümü Kaydet seçeneğine tıklayarak.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 11
 • Navigatörde Görünüm Haritası açıkken, navigatör paletinin veya açılır navigatörün altındaki Mevcut Görünümü Kaydet butonuna tıklayın.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 12
 • Açılmış herhangi bir Bakış Açısında, Bakış Açısı sekmesinin içerik menüsünü açın (sekmenin adına sağ tıklayın) ve Görünüm Farklı Kaydet’i seçin.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 13

Görünümü kaydetmeden önce görünüm ayarlarını değiştirmenizi sağlayan Görünümü Ayarları iletişim kutusu görünür. Görünümü kaydetmek için Oluştur’a tıklayın.

Görünümü kaydettikten sonra, aşağıdaki ayarların kombinasyonunu saklar:

 • Katman Kombinasyonu
 • Ölçek
 • Kısmi Yapı Görüntüleme
 • Kalem Setleri
 • Model Görünüm Seçenekleri Kombinasyonları
 • Grafik Etkin Kılma Kombinasyonları
 • Kat Planı Kesit Düzlemi
 • Renovasyon Filtreleri
 • Ölçülendirme Seçenekleri
 • Yakınlaştırma ve Yönelim Ayarları
 • Görüntü Ayarları (3D Görünümler için): Bunlar arasında 3D projeksiyon ayarları (yakınlaştırma dahil), 3D’de filtrelenmiş elemanlar, 3D Stil, 3D kesme düzlemleri, 3D Kesit ve PhotoRendering Ayarları bulunur.

Bakış açısının sekme çubuğu simgesi, artık kaydedilmiş bir görünüm olduğunu belirtmek için maviye dönecektir. Bakış açıları sekme çubuğu simgeleri siyahtır. Kaydedilmiş bir görünümün kaynak bakış açısını değiştirmek mümkün değildir.

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 14

Görünümler alt klasörler halinde düzenlenebilir (klasörlerle gösterilir). Navigatörün Harita Görünümünün altındaki “Yeni Klasör” düğmesi kullanılarak oluşturulabilir. Görünümler taşınarak bir klasöre yerleştirilebilir.

Görünüm kaydedildikten sonra, Görünüm Ayarlarındaki görünümünü değiştirmek isteyebilirsiniz. Ancak, bir Görünümün ayarlarını geçerli pencerenin ayarlarıyla hızlı bir şekilde geçersiz kılmak istiyorsanız, bunu yapmanın iki yolu vardır:

 • Navigatorda Haritayı Görüntüle açıkken, değiştirmek istediğiniz Görünümün bağlam menüsünü açın, Mevcut Görünüm Ayarlarıyla Yeniden Tanımlayı seçin.
 • Ayarları Görüntüle iletişim kutusu açıkken, iletişim kutusunun üst tarafındaki Mevcut Görünüm Ayarlarını Al düğmesini tıklayabilirsiniz. Bu işlem geçerli pencerenin tüm ayarlarını açılan Görünüm Ayarları iletişim kutusuna aktarır.

Görünüm ayarları başka bir ayar kombinasyonu kullanılarak değiştirildiğinde, Görünümün Kimliği, Adı ve Kaynağı aynı kalır.
ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 15

Pafta Kitabı

Pafta, son ürünün 2D temsilidir. Paftalarda gördükleriniz, yayınlama işleminden sonra ne al göreceğinizi yansıtır. Paftalar, Navigatörde Pafta Kitabında bulunur.

Her Pafta bir Master Pafta tarafından tanımlanır. Master Pafta, paftaların boyutlarını tanımlayan bir şablondur. Master Paftaya yerleştirdiğiniz grafik ve metin elemanları (ana elemanlar olarak adlandırılır), onu şablon olarak kullanan her paftada görünür. Bu, şirket logosunun eklenmesi gibi görevlerin otomatikleştirilmesine yardımcı olur.

Master Paftalar, pafta Kitabının Masterlar klasöründe bulunur ve ayırt edici isimler verilebilir. ARCHICAD, varsayılan altlıkta önceden tanımlanmış birkaç Master Pafta içerir. Bu önceden tanımlanmış Master Paftaları kullanabilir, özelleştirebilir veya kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Yeni Master Pafta Oluşturma

Yeni bir Master Pafta oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

 • Pafta Kitabının, Masterlar klasörünün herhangi bir elemanın içerik menüsünden Yeni Master Pafta komutunu kullanın
 • Menü çubuğunda Belgeleme> Pafta Kitabı> Yeni Master Pafta komutunu açın
 • Navigatör veya Düzenleyicide Yeni Master Pafta Düzeni simgesini tıklayın.

Yeni Master Pafta Oluştur iletişim kutusu açılacaktır. Burada yeni oluşturulan Master Paftanın adını, boyutlarını, kenar boşluklarını vb. Ayarlayabilirsiniz. Tamam düğmesine basın, yeni Master Pafta otomatik olarak açılacaktır.

Master Pafta için Başlık Bloğunu Tasarlama

Yeni bir Master Pafta oluşturmayı bitirdikten sonra, içeriği eklemek veya değiştirmek için 2D belge araçlarını (Çizgi Aracı, Dolgu Aracı, Metin Aracı vb.) kullanarak başlık bloğunu çizmeye başlayabilirsiniz.

Metin Aracını kullanırken Otomatik Metin’i de kullanabilirsiniz.

Master Paftayı Uygulama

Mevcut Paftaların herhangi birine bir Master Pafta uygulayabilirsiniz. Pafta> Pafta Ayarlarına sağ tıklayarak seçilen Paftanın, Pafta Ayarlarını açarak iletişim kutusunun Kimlik ve Biçim bölümündeki Master Paftalar listesinden Master Pafta olarak kullanmak istediğinizi seçin.

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 16

Yayıncı Setleri

Navigatörün Yayıncı Setleri bölümü, Paftaları ve Görünümleri çeşitli biçimlerde yayınlamaya başlayabileceğiniz yerdir. Burada yeni Yayıncı Setleri veya bir ya da daha fazla yayıncı elemanı (görünümler veya paftalar) oluşturabilir ve bunları tek bir tıklama ile dışa aktarabilirsiniz.

Yayıncı Setleri ve Yayıncı Elemanları

Yayıncı Seti, birden çok Yayıncı Elemanı toplanması için kullanılan bir klasördür. Her Yayıncı Elemanı doğrudan bir Görünüm veya Pafta anlamına gelir. Projede saklanırlar, böylece yeniden yayınlamak istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.

Varsayılan şablona bağlı olarak, ARCHICAD varsayılan olarak PDF formatında bazı Yayıncı Setleri oluşturur. Yayıncı Setleri, Navigatörün üst kısmındaki listeye tıklayarak seçilebilir.

Navigatörün üstündeki düğme, projede bulunan tüm Yayıncı Setlerine genel bir bakış sunar.
ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 17

Bunları kullanabilir ya da şu işlemleri yaparak silebilirsiniz;

 • Navigatörde, Yayıncı Setlerinin altındaki silme tuşunu kullanarak ya da
 • Elemana sağ tıklayıp silme komutunu kullanabilirsiniz.

Yayıncı Setlerini / Elemanlarını silmek geri alınamaz, bu nedenle bir Yayıncı Elemanını veya Setini silmeye karar verirken dikkatli olun.

Paftaları PDF Olarak Yayınlama

 1. Navigatördeki Yayıncı Setlerinde Paftalar adındaki klasöre gidin.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 18
 2. Herhangi bir Yayıncı Elemanı> Yayınlama Özelliklerine sağ tıklayarak Yayınlama Özellikleri iletişim kutusunda Dosyaları Kaydetin seçili olduğundan emin olun.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 19
  Gözat… butonuna tıklayarak dışa aktarılan PDF dosyalarını kaydetmek istediğiniz konumu bulun.
 3. Yayıncı Setinden bir veya daha fazla Yayıncı elemanı seçin. Yayıncının Biçim bölümünde, PDF olarak ayarlandığından emin olun. (Aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın.)
 4. Tüm Paftaları tek bir PDF dosyasında birleştirmek istiyorsanız, bu Paftayı içeren klasör için paletin Biçim panelinde Bir PDF Dosyasında Birleştir seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 20
  Not: Yayıncı Setleri harita klasörlerinden biri (veya tüm Pafta Kitabı için) için “Bir PDF dosyasına birleştir” seçeneğini işaretledikten sonra, seçenek alt klasörlerinden hiçbiri için kullanılamaz. PDF birleştirme tercihinizi daha düşük düzeyli bir klasöre değiştirmek için, önce daha üst düzey klasör için bu tercihin işaretini kaldırın.
 5. Elde edilen PDF Belgesinin içeriği için tercih ettiğiniz ayarları tanımlamak için Belge Seçeneklerine tıklayın.
 6. Tüm Yayıncı Setini mi yoksa yalnızca seçili Yayıncı Elemanlarını mi yayınlamak istediğinizi seçmek için tıklayın.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 21
 7. Yayınlama işlemini başlatmak için alttaki Yayınla’ya tıklayın.
 8. Yayınlama işleminin ilerlemesini gösteren Yayınlama iletişim kutusu açılır. İletişim kutusundaki düğmeyi kullanarak işlemi Durdurabilir veya Duraklatabilirsiniz.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 22
 9. Kapat düğmesi göründüğünde iletişim kutusu kapatılabilir.

Navigatör ve Düzenleyici

Düzenleyici Palet, Navigatör Paleti ile ilgilidir. Temelde aynı kontrolleri barındırır, ancak görünümleri ve paftaları bir haritadan diğerine taşımayı ve kopyalamayı kolaylaştırmak için çift ağaçlı bir sahiptir. Düzenleyicinin ana odağı, Bakış noktaları, Görünümler, Paftalar ve özellikle Yayıncı Setlerini organize etmektedir.

Düzenleyici, Navigatörden veya Pencere>Paletler>Düzenleyici yolundan açılabilir.

Düzenleyici Paletinin moduna bağlı olarak, uygun elemanı (görünüm veya pafta) sol taraftan sağ taraftaki ağaç yapısına ekleyebilir veya kopyalayabilirsiniz (Görünüm Haritası, Pafta Kitabı veya Yayıncı Seti)

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 23              ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 24

Öte yandan, Navigatör kullanıcının Bakış Noktaları, Görünümler ve Paftalar arasında gezinmeye odaklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Daha basit bir tasarıma sahiptir ve Düzenleyici ile karşılaştırıldığında daha az yer kaplar.

Yayıncı Setlerinizin içeriğini düzenlemek yalnızca Düzenleyicide yapılabilirken, setleri / elemanları yayınlamak da Navigatörden mümkündür.

Bunu yararlı buldun mu??
 • ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 25

  ARCHICAD'te Proje ile Harici Bağlantıları Aktarma

  ARCHICAD’te Navigatör Sistemi, projenizin tüm mantıksal yapısını oluşturmanızı ve içerisinde gezinmenizi sağlayan bir sistemdir. Bu sistem Proje Çizimlerinden, Çıktılara ve fazlasına uzanan yolu yönetir. Navigatör Nedir? […]

 • ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 26

  Enerji Değerlendirmesi İçin BIM Modeli Nasıl Hazırlanır?

  ARCHICAD’te Navigatör Sistemi, projenizin tüm mantıksal yapısını oluşturmanızı ve içerisinde gezinmenizi sağlayan bir sistemdir. Bu sistem Proje Çizimlerinden, Çıktılara ve fazlasına uzanan yolu yönetir. Navigatör Nedir? […]

 • ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 27

  ARCHICAD'de Animasyonlu GIF'ler Oluşturma

  ARCHICAD’te Navigatör Sistemi, projenizin tüm mantıksal yapısını oluşturmanızı ve içerisinde gezinmenizi sağlayan bir sistemdir. Bu sistem Proje Çizimlerinden, Çıktılara ve fazlasına uzanan yolu yönetir. Navigatör Nedir? […]

 • ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 28

  ARCHICAD Klavye Kısayolları

  ARCHICAD’te Navigatör Sistemi, projenizin tüm mantıksal yapısını oluşturmanızı ve içerisinde gezinmenizi sağlayan bir sistemdir. Bu sistem Proje Çizimlerinden, Çıktılara ve fazlasına uzanan yolu yönetir. Navigatör Nedir? […]

 • ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 29

  ARCHICAD’de Ara Katlar – Farklı Kotlu Yapılar ile Çalışmak

  ARCHICAD’te Navigatör Sistemi, projenizin tüm mantıksal yapısını oluşturmanızı ve içerisinde gezinmenizi sağlayan bir sistemdir. Bu sistem Proje Çizimlerinden, Çıktılara ve fazlasına uzanan yolu yönetir. Navigatör Nedir? […]

 • ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 30

  ARCHICAD'de Duvar Birleşimleri

  ARCHICAD’te Navigatör Sistemi, projenizin tüm mantıksal yapısını oluşturmanızı ve içerisinde gezinmenizi sağlayan bir sistemdir. Bu sistem Proje Çizimlerinden, Çıktılara ve fazlasına uzanan yolu yönetir. Navigatör Nedir? […]