ARCHICAD Mahal Aracı 1

ARCHICAD Mahal Aracı


Mahal Aracı Ayarları

Mahaller, kat planı temsili, mahal desenleri ve mahal damgalarından oluşan 3D elemanlardır.

ARCHICAD Mahal Aracı 2

Mahal Ad ve Konumlandırması

ARCHICAD Mahal Aracı 3

Mahal Kategorisi: “Seçenekler>Eleman Nitelikleri>Mahal Kategorileri” yolunu izleyerek bir Mahal için bir kategorisi seçin. Bu tanımlar, Mahallerin Kategori adını, Kodunu, Rengini ve Damgasını ve bir dizi parametreyi içerir.

Mahal Adı ve Numarası: Her mahal için bu alanlara ad ve sayı değerleri girin.

Varsayılan olarak:

 • Mahal üst seviyesi bir üst kata tanımlıdır.
 • Çalışan kat, bulunulan kattır.

Mahal alt kısmının bağlandığı kata, çalışılan kat denir. Ancak alt kısmı her iki yönde öteleyebilirsiniz.

Bu değerlerden herhangi birini değiştirmek ve Mahal elemanının geometrisini ve karmaşıklığını tanımlamak için bu paneldeki ayarları kullanın.

Mahal Üstü: Bu kontrolü, Mahal Çalışılan Katına göre (Çalışılan +1, Çalışılan +2) üste bağlamak ya da sabit bir yükseklikteki bir mahal oluşturmak için (“Bağlı değil” seçeneğini seçerek”) kullanın.

Daha sonra projelerinizdeki katların konumlarını ve yüksekliğini değiştirirseniz, bağlı katların yükseklikleri otomatik olarak değişecektir.

 • İsteğe bağlı olarak, Mahal Üstü için, bağlantılı olduğu üst katından bir dengeleme tanımlayın (mahal yüksekliği buna göre değiştir). Bu öteleme değeri pozitif, negatif veya sıfır olabilir.

Eğer mahalin bağlı olduğu bir üst nokta yoksa öteleme alanı kullanılamaz.

Mahal Yüksekliği: Mahalin toplam yüksekliği için bir değer girin (Üst bağlantılı bir mahal için bu alan düzenlenebilir değildir).

 • Mahal yükseklik değeri, varsa üst ve alt kaymalardan etkilenir. En üstteki bağlantılı bir Mahalin üst ötelemesini ya da çalışılan katından alt ötelemesini değiştirirseniz, bu değişiklik yükseklik değerine yansıtılır.

İnce Döşeme Kalınlığı: İsteğe bağlı olarak, bir ince döşeme kalınlığı değeri (pozitif veya negatif) girebilirsiniz. Mahalin altı ötelenecektir. Bu değeri bir mahal damgası işaretleyicisinde kullanmak isteyebilirsiniz.

 • Mahalin üst bağlantısı varsa, mahal gövdesinin alt kısmı İnce döşeme değerine ve Çalışılan kat öteleme değerine bağlı olarak değişir (Mahal üst noktası aynı yerde kalır).
 • Mahal üstü “Bağlı Değil” olarak ayarlanırsa, Mahalin tamamı ince döşeme kalınlığı değerine bağlı olarak yukarı veya aşağı hareket eder.

Çalışılan Kat

 • İsteğe bağlı olarak, Mahal altı için Çalışılan kattan bir kayma tanımlayın (Üst bağlandığında, Mahal yüksekliği buna göre değişir.) İnce döşeme kalınlığı sabit kalır.

Mahalin altı fiziksel olarak Çalışılan kat ile bağlantılıdır. Daha sonra bu katın konumunu değiştirirseniz (örneğin, zemin seviyesini yeniden tanımlayın), Mahal (eğer varsa tanımlanmış ofset ile ilgili olarak) pozisyonunu değiştirir.

Alt Yükseklik [Referans seviyesi]

Referans seviyesinden ölçülen Mahalin Yüksekliği varsayılan olarak, bu Referans seviyesi Proje Sıfırıdır. Gerekirse, Referans seviyesini değiştirmek için açılır oka tıklayın.

Notlar:

 • Referans seviyeleri için; “Seçenekler>Proje Tercihleri>Referans Seviyeleri “ 
 • Bu hesaplanmış bir değerdir, bir bağlantı değil. Referans seviyesini değiştirirseniz, mahalin altı konumunu değiştirmez. 

Mahal Poligonu

Bir Mahal oluşturmak için, Elle, İç kenar veya Kılavuz Çizgi geometri metotlarından birini seçin.

ARCHICAD Mahal Aracı 4

Elle yönteminin, üç seçeneğine erişmek için bilgi kutusu simgesini kullanın: Sürekli, Dikdörtgen ya da Döndürülmüş dikdörtgen.

Mahal Poligon Ekranı (Brüt / Net): Kılavuz Çizgi yöntemiyle oluşturulan bir Mahalin Kat Planı görünümünü ayarlamak için bu seçenekleri kullanın.

ARCHICAD Mahal Aracı 5

Net: Mahal poligonu sınır duvarlarının iç kenarlarının ötesinde gösterilmez.

Brüt: Mahal çevresinin tamamı gösterilir.

Seçenek ne olursa olsun, Mahal alanı değişmeden kalır, yalnızca çokgen farklı şekilde görüntülenir.

ARCHICAD Mahal Aracı 6

Mahal Poligonu Net vs. Mahal Poligonu Brüt

 

Mahal Kat Planı Paneli

Kat Planı paneli, Mahalin Kat Planındaki deseninin görünümünü tanımlar.

Mahal Desen Dış Çizgileri:

 • Mahal desenin dış çizgileri olmasını istiyorsanız bu seçeneği aktifleştirin.
  ARCHICAD Mahal Aracı 7
 • Açılır pencerelerinden çizgi tipi ve rengini seçebilirsiniz.

Mahal Kaplama Desen:

 • Kaplama deseni ve arka plan seçmek için bu seçeneği aktifleştirin.
  ARCHICAD Mahal Aracı 8

Not: Yalnızca “Seçenekler> Eleman Nitelikleri> Desen Tipleri” iletişim kutusundaki Kaplama Deseni olarak tanımlanan desenler burada mevcuttur.

 • Yüzeyden Desen Kullan seçeneği: Kat planındaki mahal deseni, Mahalin Model panelinde mahalin 3D ekranı için ayarladığınız aynı üst taramayı görüntüler.

Desen Orijinine Bağla: Vektörel kaplama desenini görüntülemek için bir yöntem seçin

ARCHICAD Mahal Aracı 9

Mahal Damga Aracı

Mahal Damgasının kat planındaki görünümünü ayarlamak için bu seçenekleri kullanın.

ARCHICAD Mahal Aracı 10

İlk alan mahal damgasının adını gösterir. Burada farklı bir mahal damgası atayamazsınız; gösterilen mahal damgası, Ad ve Konumlandırma panelinde seçtiğiniz mahal kategorisi ile ilişkilendirilmiş olandır.

Not: Her Mahal Kategorisine atanan Mahal Damgası, “Seçenekler> Eleman Nitelikleri> Mahal Kategorilerindeki ayarlarla belirlenir.

Tek Tip Damga Kalemi

Bu seçenek, bu işaretleyicinin başka bir yerinde ayarlanmış herhangi bir özel renkten bağımsız olarak, damga sembolünün tüm bölümlerinde kullanmak içindir.

Mahal Damga Açısı

 • Mahal damgası için bir dönüş açısı girin.
 • Eleman yerleştirildiğinde bu açı değerinin nasıl yorumlanması gerektiğini tanımlamak için iki simgeyi kullanın:
 • Ekrana Sabit Açı
 • Modele Sabit Açı: Mahal damgası görünümle birlikte dönecektir.

Not: Bu mahal damgasında mahal alanı görüntüleme birimlerini ayarlamak için, “Seçenek>Proje Tercihleri>Ölçülendirme” ve Alan Hesaplama birimi seçin.

ARCHICAD Mahal Aracı 11

Not: Eğer mahal kategorisini değiştirirseniz Mahal Damgası parametrelerinin özelleştirilmesi kaybolacaktır. Parametreler, mahal kategori özelliklerine kaydedilen değerler geri dönecektir.

Mahal Özel Ayarlar Paneli

Bu panel, Mahal Damgasına bağlı ek seçenekle içerir.

ARCHICAD Mahal Aracı 12

Mahal Model Paneli

Model paneli, yüzey seçenekleri ve kırpma seçenekleri de dahil olmak üzer mahallerin 3D görünümünü kontrol eder.

ARCHICAD Mahal Aracı 13

 • Tüm mahal Yüzeylerinde bu Yüzeyi Kullan: Yukarıdaki açılır pencerede seçtiğiniz yüzeyi kullanarak 3D Mahal elemanının tüm yüzlerini kaplamak için bu seçeneği seçin.
 • Sınır Duvarı ve Kesilen Eleman Yüzeylerini Al: Mahal yüzeylerinin temas ettiği duvarların yüzeylerini ve Mahali kırptığınız tim elemanları referans alması için bu seçeneği seçin.

Mahal Alan Hesabı

Mahalin ölçülen alanını görüntülemek ve isteğe bağlı olarak hesaplanan değerleri hassaslaştırmak için bu paneldeki kontrolleri kullanın.

Not: Mahal hesaplama ayarlarındaki herhangi bir değişikliğin etkisini görmek için, “Tasarım>Mahalleri Güncelle” komutunu kullanın.

ARCHICAD Mahal Aracı 14

Ölçülen Net Alan

Ölçülen net alan, sınır duvarlarının sadece iç yüzeylerine kadar olan mahal poligonudur (Buna karşılık, ölçülen alan, sınırlayıcı duvarların referans çizgisine kadar olan alanı içerir).

Ölçülen Alan ile karşılaştırıldığında, Ölçülen Net Alan, Mahallerle İlişkisi, Mahal Sınırına ayarlanırsa, Çokgen İçindeki Duvarlar, Kolonlar ve / veya Çokgen İçindeki Perde Duvarlar ile daha da azalır.

Azaltılmış Alan

Azaltılmış Alan, Alan Tercihlerine tabi olarak belirli elemanların alanını Ölçülen Net Alandan çıkarmaktan kaynaklanır.

 • Eğer mahallerle olan ilişkileri “sadece mahal alanını azaltmak” için ayarlanmışsa, çokgenin içindeki Duvarlar, Kolonlar ve / veya Perde Duvarları alanını çıkarın.
 • Bu, Duvar, Perde Duvar ve Kolon alanlarının azaltılması, Mahal Tercihlerine tabidir.
 • Desen alanını azaltma seçeneği etkinse desen alanını çıkarın.
 • Alan tercihleri bölümünde tanımlandığı gibi alçak tavanların ve duvar girintilerinin alanını çıkarın.

Hesaplanan Alan

Azaltılmış alanı belirli bir yüzde kadar azaltmak istiyorsanız (Azaltım Yüzdesi seçeneğinin yanındaki alana istediğiniz değeri girin) Azaltım Yüzdesi seçeneğini seçin.

Sonuç: Hesaplanan Alan’dır.

Çıkarılan Alan

Bu salt okunur alanlar, mahalin içindeki veya kesişen elemanlara bağlı olarak, mahalin orijinal alanının ne kadarının çıkarıldığını görüntüler.

 • Duvarlar, Giydirme Cepheler ve Kolonlar
  “Seçenekler> Proje Tercihleri> Mahal”ler deki ayarların bir sonucu olarak bu elemanlar için çıkartılan alanı görüntüler.
 • Taramalar
  Alan çıkarma değeri, “Desenleri Mahallerden Çıkar” seçeneğinin bir sonucu olarak çıkartılan alanı görüntüler. (Desen Ayarları>Genel Ayarlar>Mahallerden Çıkar).
 • Alçak Tavanlar
  Eğer Mahal bir çatı veya Kabuk tarafından kesilmişse, “Seçenekler> Proje Tercihleri> Mahal”ler deki ayarların sonucu olarak çıkartılan alanı görüntüler.
in Kullanım Tags: ARCHICADMahal
Bunu yararlı buldun mu??
 • ARCHICAD Mahal Aracı 15

  Enerji Değerlendirmesi İçin BIM Modeli Nasıl Hazırlanır?

  Mahal Aracı Ayarları Mahaller, kat planı temsili, mahal desenleri ve mahal damgalarından oluşan 3D elemanlardır. Mahal Ad ve Konumlandırması Mahal Kategorisi: “Seçenekler>Eleman Nitelikleri>Mahal Kategorileri” yolunu izleyerek bir Mahal için […]

 • ARCHICAD Mahal Aracı 16

  ARCHICAD'de Animasyonlu GIF'ler Oluşturma

  Mahal Aracı Ayarları Mahaller, kat planı temsili, mahal desenleri ve mahal damgalarından oluşan 3D elemanlardır. Mahal Ad ve Konumlandırması Mahal Kategorisi: “Seçenekler>Eleman Nitelikleri>Mahal Kategorileri” yolunu izleyerek bir Mahal için […]

 • ARCHICAD Mahal Aracı 17

  ARCHICAD Klavye Kısayolları

  Mahal Aracı Ayarları Mahaller, kat planı temsili, mahal desenleri ve mahal damgalarından oluşan 3D elemanlardır. Mahal Ad ve Konumlandırması Mahal Kategorisi: “Seçenekler>Eleman Nitelikleri>Mahal Kategorileri” yolunu izleyerek bir Mahal için […]

 • ARCHICAD Mahal Aracı 18

  ARCHICAD’de Ara Katlar – Farklı Kotlu Yapılar ile Çalışmak

  Mahal Aracı Ayarları Mahaller, kat planı temsili, mahal desenleri ve mahal damgalarından oluşan 3D elemanlardır. Mahal Ad ve Konumlandırması Mahal Kategorisi: “Seçenekler>Eleman Nitelikleri>Mahal Kategorileri” yolunu izleyerek bir Mahal için […]

 • ARCHICAD Mahal Aracı 19

  ARCHICAD'de Duvar Birleşimleri

  Mahal Aracı Ayarları Mahaller, kat planı temsili, mahal desenleri ve mahal damgalarından oluşan 3D elemanlardır. Mahal Ad ve Konumlandırması Mahal Kategorisi: “Seçenekler>Eleman Nitelikleri>Mahal Kategorileri” yolunu izleyerek bir Mahal için […]

 • ARCHICAD Mahal Aracı 20

  ARCHICAD'de Çakışma Algılama

  Mahal Aracı Ayarları Mahaller, kat planı temsili, mahal desenleri ve mahal damgalarından oluşan 3D elemanlardır. Mahal Ad ve Konumlandırması Mahal Kategorisi: “Seçenekler>Eleman Nitelikleri>Mahal Kategorileri” yolunu izleyerek bir Mahal için […]