IFC'de ARCHICAD Sınıflandırmaları ve Kategorileri 1

IFC’de ARCHICAD Sınıflandırmaları ve Kategorileri


IFC ile paylaşım yapmanın önemli bir kısmı olan sınıflandırmalar ve kategorilerin, ARCHICAD’te nasıl kullanıldığının detayları için içeriğimizi incelemelisiniz.

IFC için Eleman Sınıflandırmaları

ARCHICAD’de, isteğe bağlı olarak herhangi bir proje elemanına bir veya daha fazla sınıflandırma atayabilirsiniz. Sınıflandırma, diğer uygulamalar tarafından kullanılmak üzere bu elemanlara parametreler ve işlevler sağlar: proje verilerini düzenlemek, modelleri şeffaflaştırmak, elemanları konumlandırmak, listelemek, kesin verileri paylaşmak vb.

Her yapı elemanı için sınıflandırmalar elamanın ayarları içerisinden Sınıflandırmalar ve Özellikler başlığının altından düzenlenebilir.

ARCHICAD, ulusal standartlar ya da şirket özelinde tanımlanmış sınıflandırma sistemine göre elemanları sınıflandırmak için esnek bir yol sağlar. Eleman ayarlarından veya interaktif çizelgeler her sınıflandırma sistemi için bir sınıflandırma değeri atayabiliriz.

Eleman sınıflandırma, IFC dışa aktarım işlemini etkiler: her eleman IFC tipine göre IFC modeline kaydedilir. Bu, Sınıflandırma ve Özellikler panelindeki “IFC Tipi” maddesinde (IFC Özellikleri’nin altında) gösterilir. Böylece eğer bir döşemeyi ARCHICAD’de tavan olarak sınıflandırırsanız, hedef program bu elemanı tavan olarak sınıflandıracaktır.

Not: ARCHICAD elemanlarının sınıflandırmaya göre IFC Tip Eşlemesi, geçerli Önizleme Çevirmeninin Dışa Aktarma Tip Eşleştirme ayarına bağlıdır.

IFC'de ARCHICAD Sınıflandırmaları ve Kategorileri 2

IFC için Yapısal Fonksiyon Kategorisi

“Taşıyıcı Eleman” ve “Taşıyıcı Olmayan Eleman”

Statik yazılımları kullanan proje paydaşları ile iş işbirliği yapmak için ARCHICAD modelinizi IFC formatında dışa aktarabilirsiniz: Yapısal Fonksiyon sınıflaması (ARCHICAD’de atanmış), dışa aktarma dosyasındaki yapısal elemanlara “yük taşıma” özelliğini otomatik olarak ekler.

Not: Varsayılan olarak, Revit Structure yalnızca statik disiplin görünümlerinde “yük taşıma” özelliğine sahip duvarları gösterecektir. Ancak, ARCHICAD’de gerekli duvarları “Taşıyıcı Eleman” olarak sınıflandırmayı unutursanız, inşaat mühendisleri duvarların taşıyıcılık fonksiyonunu da değiştirebilir veya ARCHICAD’den aktarılan tüm duvarları göstermek için başka bir disiplinin görünümü (örneğin “Mimari”) uygulayabilirler.

Mevcut IFC standartı, “taşıyıcı” IFC özelliğinin yalnızca aşağıdaki elemanlar için dışa aktarılmasını destekler: Duvar, Döşeme, Kolon, Kiriş, Çatı; ARCHICAD’de bu şekilde sınıflandırılmış elemanlar ve alt tip olarak bu elemanlara sahip objeler.

Eğer model elemanlarını Taşıyıcı Eleman olarak sınıflandırdıysanız, sadece bu elemanları görüntülemek için Kısmi Yapı Görüntüleme paletinden sadece Taşıyıcı Elemanların Çekirdeği seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu sadece taşıyıcı elemanları bir inşaat mühendisine vermek istediğiniz zaman kullanılabilir. Bu durumda Kısmi Yapı Görüntüleme seçeneği aktif olan bir görünümde “görünür elemanlar” aktarma seçeneğini kullanarak aktarım yapın.

Bu seçenek listeler için de kullanışlıdır. Örneğin, tüm taşıyıcı duvarlar veya kolonlar için gerekli malzemeleri, taşıyıcı olmayan elemanların malzemelerinden ayrı olarak hesaplayabilirsiniz.

Bul & Seç iletişim kutusundaki kriterler şunları içerir: Taşıyıcı veya Taşıyıcı Olmayan veya Yapısal Fonksiyon kategorisi “Tanımsız” olarak tanımlanmış elemanlar. IFC dışa aktarma yalnızca seçili öğelerle sınırlı olabileceğinden, örneğin: Taşıyıcı tanımlı tüm seçilen elemanları dışa aktarabilirsiniz.

Taşıyıcı olup olmama verileri aynı zamanda dışa aktarılan elemanlar için standart bir özelliktir. Ayrıca, eğer diğer programlar (statik yazılımlar gibi) aynı zamanda elemanları taşıyıcılık fonksiyonlarına göre sınıflandırırlarsa, ARCHICAD bu elemanları içeri aktardığında filtreleyebilir ve bu elemanlar ARCHICAD modelinde bu sınıflandırmalar ile gösterilebilir.

IFC için Konum Kategorisi

 “İç Mekan” veya “Dış Mekan”

Eğer elemanları binadaki konumlarına göre ayırt etmek isteyen paydaşlara (örneğin: Enerji Analizörleri) bir IFC dosyası gönderiyorsanız bu kategori kullanışlıdır. ARCHICAD modelini IFC formatında dışa aktardığınızda, “İç Mekan” veya “Dış Mekan” olarak sınıflandırılan model elemanlarınız bu bilgiyi IFC formatı üzerinden ilgili paydaşların uygulamasına aktaracaktır.

Doğal olarak bunun tersi de geçerlidir. Konum (IsExternal) belirli yapı elemanları (Duvar, Döşeme, Kolon veya Kiriş) için standart bir IFC özelliği olduğu için içe aktarılmış bir IFC modeli bu verileri içeriyorsa, ilgili kategori otomatik olarak ilgili elemanlara eklenir.

Bul & Seç paletindeki kriterler şunları içerir: “Dış Mekan” veya “İç Mekan” olarak sınıflandırılmış veya konumu “Tanımsız” olan elemanlar.

İnteraktif çizelge Kriterleri ayrıca listelenen elemanları Konumlarına göre ayırt etmek için de kullanılır.

Not: ARCHICAD içinde Konum kategorisi bir ARCHICAD özelliği olarak kullanılabilir (örneğin, Bul ve Seç ve İnteraktif Çizelge‘de). Bununla birlikte, IFC standardı tarafından desteklenmeyen belirli eleman tipleri (örneğin, Tavan (IfcCovering)) için bir IFC özelliği olarak dışa aktarılmayacaktır.

in BIM ve Birlikte Çalışabilirlik Tags: ARCHICADIFCBIM
Bunu yararlı buldun mu??
  • IFC'de ARCHICAD Sınıflandırmaları ve Kategorileri 3

    IFC Proje Yöneticisinin İşlevleri

    IFC ile paylaşım yapmanın önemli bir kısmı olan sınıflandırmalar ve kategorilerin, ARCHICAD’te nasıl kullanıldığının detayları için içeriğimizi incelemelisiniz. IFC için Eleman Sınıflandırmaları ARCHICAD’de, isteğe bağlı olarak […]

  • IFC'de ARCHICAD Sınıflandırmaları ve Kategorileri 4

    IFC ile Çalışma

    IFC ile paylaşım yapmanın önemli bir kısmı olan sınıflandırmalar ve kategorilerin, ARCHICAD’te nasıl kullanıldığının detayları için içeriğimizi incelemelisiniz. IFC için Eleman Sınıflandırmaları ARCHICAD’de, isteğe bağlı olarak […]